Texaco Benzinestation, Boxtel
Restaurants » Snelweg & benzine station