Benzinestation Shop Vega, Schijf
Restaurants » Snelweg & benzine station