Grijpstra, Slagerij J., Hantum
Winkels » Slagerijen